به گزارش پایگاه خبری بامداد زاهدان، معاون پیشگیری و خدمات پایه سلامت ایران اظهار کرد: بیمه سلامت برای انتخاب مناطق، شاخص ارزیابی دارد که شهرستان زهک بهترین عملکرد را داشته به همین دلیل به عنوان سومین شهرستان در کل کشور انتخاب شده است.

دکتر فرشید عابدی تصریح کرد: باید کار را به جایی ببریم که اطفال و سالمندان را به پوشش خاص بیمه درآوریم، بیماری که الان بیشترین هزینه را دارد دیابت است که ۴۰ درصد ۱۸ سال را در کشور شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت در برنامه هفتم سلامت توسعه پنج درصد اعتبارات سازمان‌های بیمه‌ای سلامت را در راه پیشگیری هزینه می‌کند عنوان کرد: ما در کنار هم می توانیم سلامت را توسعه ببخشیم.

معاون پیشگیری و خدمات پایه سلامت ایران ادامه داد: به دلیل عملکرد مطلوب و داشتن شبکه مناسب این طرح پس از شهرستان های کهنوج و زرند کرمان در شهرستان زهک اجرا می شود و نتایجی که از ۲ شهرستان استان کرمان گرفته شد باعث شد تا نسبت به اجرای آن در شهرستان زهک به عنوان سومین شهرستان کشور اقدام کنیم.

عابدی بیان کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند در بحث سلامت جامعه و تدوین برنامه‌های این سازمان انجام شود، نظام تشویق است.

وی با بیان اینکه خدمات غیرضرور بیمه سلامت را از هدف اصلی سازمان بیمه سلامت دور میکند، اظهار کرد: فرهنگ سازی در پیشگیری برای سلامتی جامعه باید بصورت دانشگاهی ارائه شود.

معاون پیشگیری و خدمات پایه سلامت ایران بر افزایش همکاری ها و تعامل با سایر دانشگاه ها و مراکز در حوزه فرهنگ سازی و پیشگیری تاکید کرد.

وی با اشاره به توانمندی علمی و درمانی موجود، افزود: نگاه خطر انداز به پیشگیری و فرهنگ سازی در بحث درمان نداشته باشیم.

انتهای خبر /