مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی از اجرای طرح زنان کارآمد، روستای سرآمد برای نخستین بار در استان خبر داد .

پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی از اجرای طرح زنان کارآمد، روستای سرآمد برای نخستین بار در استان خبر داد .
به گزارش پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ بهزاد شهرکی هدف از اجرای این طرح را تبدیل هر خانه روستایی به یک کارگاه تولیدی به منظور کمک به اقتصاد و معیشت خانوارهای روستایی و نیز تلاش برای مشارکت زنان روستایی در اجرای طرح‌های اشتغالزا، رونق اقتصادی و توسعه زنجیره ارزش یک محصول خاص متناسب با ظرفیت هر منطقه دانست.
وی افزود : زنان عضو صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، به عنوان زنان کارآمد در این طرح حضور دارند که با توجه به شعار امسال زمینه مشارکت مردمی این قشر از جامعه که بخش مهمی از جمعيت فعال در روستاها را تشکیل می دهد فراهم می سازد.
شهرکی اظهارداشت:تا کنون دو روستا به صورت پایلوت که در زمینه صنایع غذایی و تبدیلی فعال بوده‌اند شناسایی و انتخاب شده‌اند که با اجرای برنامه های آموزشی و تسهیلگری و با مشارکت و همراهی خود زنان روستایی و طی یک برنامه زمانبندی شده زمینه اشتغال و رونق اقتصادی در روستاهاي هدف فراهم خواهد شد.
گفتنی است در حال حاضر۱۷۰ صندوق خرد زنان روستایی با بیش از ۴۸۰۰نفر عضو در سطح استان تشکیل شده است./ انتهای خبر

  • نویسنده : عقیلا