دبیر شورای هماهنگی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: ارتقای تمامی محورهای این استان به بزرگراه نیازمند حداقل حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ دبیر شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: ارتقای تمامی محورهای این استان به بزرگراه نیازمند حداقل حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

به گزارش پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ عطاء اله اکبری افزود: طول کلی کریدورهای اصلی استان یک هزار و ۵۵۸ کیلومتر است که تاکنون در این مسیرها ۶۲۸ کیلومتر بزرگراه احداث شده است و همچنین در حال حاضر عملیات ساخت ۴۹۸ کیلومتر باند دوم نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به اهمیت بزرگراه در توسعه این استان گفت: هم مرزی این استان با کشورهای پاکستان و افغانستان در شرق از یک سو و دسترسی به آب‌های آزاد دریای عمان در جنوب از سوی دیگر بهره‌مندی از منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، منطقه ویژه اقتصادی سیستان و بازارچه‌های مرزی در طول نوار مرزی راه را برای نقش آفرینی استان در تجارت، ترانزیت خارجی و مبادلات مرزی فراهم ساخته اما راه‌های این خطه بویژه محور چابهار- میلک در تراز این میزان ترانزیت نیست و برای تسهیل در تجارت توسعه شبکه بزرگراهی استان حائز اهمیت است.

دبیر شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: بهبود وضعیت راه‌های ارتباطی در سیستان و بلوچستان تضمین کننده اقتصاد این منطقه است زیرا باعث تسریع حمل و نقل جاده‌ای و ارتباط تجاری- ترانزیتی مثبت با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان و پاکستان می شود./ انتهای خبر

  • نویسنده : عقیلا