پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت : چند سالی است در ابتکار جدید جهاد کشاورزی، گلخانه داران ابتر پس از اتمام برداشت محصول و باز کردن پوشش سقف گلخانه ها، اقدام به کشت بامیه درمحیط گلخانه می کنند. مجید فیاضی افزود: کشاورزان ایرانشهری درسال زراعی جاری ،۲۵ هکتار در مجتمع گلخانه ای […]

پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت : چند سالی است در ابتکار جدید جهاد کشاورزی، گلخانه داران ابتر پس از اتمام برداشت محصول و باز کردن پوشش سقف گلخانه ها، اقدام به کشت بامیه درمحیط گلخانه می کنند.
مجید فیاضی افزود: کشاورزان ایرانشهری درسال زراعی جاری ،۲۵ هکتار در مجتمع گلخانه ای ابتر و ۴۵ هکتار درفضای باز رابه کشت بامیه اختصاص دادند.
وی تصریح کرد امسال بیش از ۷۰۰ تن بامیه برداشت و بتدریج به بازار عرضه می‌شود
فیاضی اظهار داشت این اقدام در ارتقای درآمد و اشتغالزایی منطقه نقش بسزایی دارد و کشاورزان ازتیرماه،محیط کشت و کار گلخانه را برای کشت محصولات گلخانه ای دوره بعدی آماده میکنند.
گفتنی است کار برداشت این محصول از اوایل اردیبهشت ماه آغاز وتاآخرخردادماه به اتمام خواهد رسید./ انتهای خبر

  • نویسنده : فاطمه سرگزی