چهارمین جلسه کارگروه تخصصی جهش تولید با مشارکت مردم با ۲ دستور کار ارائه برنامه عملیاتی جهش تولید در ۲ بخش کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

پایگاه خبری بامداد زاهدان؛  چهارمین جلسه کارگروه تخصصی جهش تولید با مشارکت مردم با ۲ دستور کار ارائه برنامه عملیاتی جهش تولید در ۲ بخش کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد زاهدان؛  مهرداد عرب اول در این نشست بیان کرد: در ارتباط با عنوان سال ۱۴۰۳ که از سوی مقام معظم رهبری “جهش تولید با مشارکت مردم” نام گذاری شد، تصویب نامه ای توسط هیئت وزیران مصوب و به همه وزارتخانه ها و استانداران جهت اجرا ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: برشی ملی در این تصویب نامه مشاهده می کنیم که تکلیف هر وزارتخانه را بر اساس شعار سال مشخص و مدل های مختلفی را برای مشارکت مردم تعریف کرده است تا وزارتخانه ها و استان ها از این موارد جهت تحقق شعار سال استفاده کنند.

این مقام مسئول گفت: ضمن ارسال این تصویب نامه برای دستگاه های اجرایی و تشریح آن در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، طبق دستور استاندار کارگروهی با عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم” راه اندازی شد‌ تا دستگاه هایی که با موضوع تولید ارتباط مستقیم دارند، برنامه هایشان را متناسب با تصویب نامه هیئت وزیران جهت اجرا در سال ۱۴۰۳ ارائه دهند.

وی ادامه داد: در این رابطه جلسه ای در حوزه صمت و جهاد کشاورزی برگزار و گزارش عملکرد اقدامات انجام شده و هدف گذاری شان برای امسال ارائه شد، تاکید استاندار نیز این بود که دنبال رشد تولید نیستیم، بلکه هدف ما جهش تولید است که باید مدل برنامه ریزی نیز متناسب با آن متفاوت باشد‌.

عرب اول اظهار کرد: در این راستا از مشارکت نخبگان و اساتید دانشگاه جهت کمک به حوزه تصمیم گیری و اجرا بهره خواهیم برد تا بیشترین تاثیرگذاری در حوزه جهش تولید و رشد اقتصادی که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، مکلف به تحقق آن هستیم را شاهد باشیم./ انتهای خبر

  • نویسنده : ملوک ذورقی