مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جنگ نرم از مجرای رسانه‌ صورت می‌گیرد و مقابله با آن نیز باید از طریق جنگ نرم باشد، رسانه‌ها نقشی ممتاز در مقابله و خنثی‌سازی شگردهای جنگ نرم دارند.

پایگاه تحلیلی- خبری بامداد زاهدان؛ مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جنگ نرم از مجرای رسانه‌ صورت می‌گیرد و مقابله با آن نیز باید از طریق جنگ نرم باشد، رسانه‌ها نقشی ممتاز در مقابله و خنثی‌سازی شگردهای جنگ نرم دارند.

به گزارش بامداد زاهدان، محمد آقاسی اظهار کرد: سیستان و بلوچستان استانی سرتاسر ظرفیت و قابلیت است که باید با همکاری خبرنگاران کارها در مسیر صحیح خود پیش برود.

وی بیان کرد: رسانه های محلی در دنیا موضوعیت پیدا کرده و حایز اهمیت هستند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: جنگ نرم از مجرای رسانه‌ صورت می‌گیرد و مقابله با آن نیز باید از طریق جنگ نرم باشد، رسانه‌ها نقشی ممتاز در مقابله و خنثی‌سازی شگردهای جنگ نرم دارند.

وی بیان کرد: با وجود پیچیدگی‌های حاکم بر فضای رسانه‌ای امروز، محتوای تولیدی خوب و فاخر گاهی اوقات گستره ملی و جهانی پیدا می‌کند و از این حیث سیستان و بلوچستان، استانی سرتاسر ظرفیت و قابلیت است که باید با همکاری خبرنگاران و صاحبان خبر کارها در مسیر صحیح خود پیش برود.

آقاسی تاکید کرد که جوانان باید بیشتر به حوزه رسانه ورود پیدا کنند و اگر این اتفاق بیفتد اقدام بسیار خوبی برای کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه همه افرادیکه در حوزه رسانه مشغول فعالیت هستند، در دوره آموزشی ترتیب یافته از سوی این دفتر شرکت کنند، اظهار کرد: خبرنگاران باید در آگاهی بخشی به جامعه گام بردارند. / انتهای خبر