پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرباز از مبارزه با آفت قرنطینه‌ای برگخوار پاییزه در سطح ۴۰۲ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان سرباز خبر داد. احمد زراعتی اظهار داشت: برگخوار پاییزه آفت قرنطینه‌ای با قدرت تخریبی بالا به بیش از ۳۵۰ نوع از محصولات کشاورزی از جمله ذرت، سورگوم، گندم، جو و سایر […]

پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرباز از مبارزه با آفت قرنطینه‌ای برگخوار پاییزه در سطح ۴۰۲ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان سرباز خبر داد.
احمد زراعتی اظهار داشت: برگخوار پاییزه آفت قرنطینه‌ای با قدرت تخریبی بالا به بیش از ۳۵۰ نوع از محصولات کشاورزی از جمله ذرت، سورگوم، گندم، جو و سایر محصولات خسارت وارد میکند.
وی افزود این آفت رفتار تهاجمی بالایی داشته و به واسطه قدرت پروازی بالا، خیلی سریع در مناطق مختلف مستقر می شود.
زراعتی تصریح کرد: اقداماتی نظیر آموزش کشاورزان، تهیه فیلم آموزشی، انتشار اینفوگرافی و پایش مستمر آفت در مزارع انجام گرفته و مبارزه شیمیایی با آفت مذکور با مشارکت بهره برداران در مزارع آلوده صورت گرفته است.
مدیرجهادکشاورزی اظهارداشت: از ابتدای دی ماه سال گذشته تاکنون ، ۱۶۳۵هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان سرباز پایش و مبارزه شیمیایی با برگخوار پاییزه در سطح ۴۰۲ هکتار از مزارع آلوده انجام شده است./ انتهای خبر

  • نویسنده : فاطمه سرگزی