پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ حسن دهمرده فرماندار زهک صبح امروز سه شنبه بهمراه بخشدار مرکزی از تعدادی از نانوایی های سطح شهرستان بازدید کرد و ضمن انتقاد از کیفیت نامناسب نان تحویلی به مردم توسط بعضی از نانوایی ها گفت ؛ توجیهاتی از قبیل نوع آرد؛ دستگاه و … به هیچ وجه پذیرفته نیست و واحد‌های خبازی مکلفند نان باکیفیت تحویل مردم بدهند.

حسن دهمرده در جریان این بازدید ضمن تماس با مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان و همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از تشکیل تیم های گشت نامحسوس و برخورد قانونی شدید با نانوایی هایی که عدم رعایت موازین بهداشتی ؛ عدم کیفیت نان ؛ عرضه خارج از شبکه ؛ عدم رعایت ساعت پخت و… داشته باشند؛ خبر داد./ انتهای خبر