بازدیدهای میدانی مستمر وهدفمند از نانوایی های سطح شهرستان کنارک منجر به کشف عرضه خارج از شبکه ۲۰ تن آرد حمایتی گردید.

پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنارک گفت: بازدیدهای میدانی مستمر وهدفمند از نانوایی های سطح شهرستان کنارک منجر به کشف عرضه خارج از شبکه ۲۰ تن آرد حمایتی گردید.
به گزارش خبرنگار بامداد زاهدان؛ عیسی قاضی افزود: نانوایی مذکور با عدم اجرای قوانین نظام صنفی، کم کاری، تعطیلی و سایر مصادیق تخلف از پخت کامل سهمیه آرد خودداری و اقدام به عرضه خارج از شبکه آرد نموده که موجب ایجاد مشکلات و نارضایتی برای اهالی منطقه گردیده بود.
وی اظهارداشت برای خبازی مذکور پرونده تعزیزاتی تشکیل و به مراجع ذیربط ارسال گردیده است
قاضی تصریح کرد: نظارت بر فعالیت خبازی های شهرستان توسط تیم بازرسی جهاد کشاورزی با جدیت در حال انجام و با خبازی های متخلف برخورد قانونی اعمال می گردد. / انتهای خبر