امسال کشاورزان ۷۰ هکتار از مزارع در مناطق هفت دختران،سبیلان،جعفر ،بلفتان،دنگیشراتان رادر مهرماه به کشت پیاز اختصاص دادند

پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ مدیر جهادکشاورزی فنوج خبر از آغاز برداشت پیاز خارج از فصل مزارع شهرستان خبر داد وگفت : امسال کشاورزان ۷۰ هکتار از مزارع در مناطق هفت دختران،سبیلان،جعفر ،بلفتان،دنگیشراتان رادر مهرماه به کشت پیاز اختصاص دادند.
قنبر نارویی ارقام پیاز کشت شده را ارقام پیاز قرمز و زرد معرفی و افزود کشت پیاز در فنوج بصورت نشایی انجام شده است.
وی پیش بینی کرد تا پایان اردیبهشت افزون بر ۴هزار تن پیاز برداشت و روانه بازار مصرف شود./ انتهای خبر