مدیر کل راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان ، برنامه اجرایی سال ۱۴۰۲ این اداره در حوزه ساخت راهها هم از نظر اعتبار و هم از نظر عملکردی ۱۰۰ درصد اجرایی شده است.

پایگاه خبری بامداد زاهدان، مدیر کل راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برنامه اجرایی سال ۱۴۰۲ این اداره کل در حوزه ساخت راهها هم از نظر اعتبار و هم از نظر عملکردی ۱۰۰ درصد اجرایی شده است، گفت: این اداره کل از مجموع ۱۵۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در دست ساخت تلاش دارد تا پایان سالجاری بیش از ۷۰ کیلومتر آن را به بهره برداری برساند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بامداد زاهدان، عطاء اله اکبری در جلسه ارزیابی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: سال گذشته حدود ۷۵ کیلومتر بزرگراه به همراه پل بزرگ شیله با اعتبار ۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان زیر بار ترافیک رفت.

وی تاکید کرد: اگر چه بدهی به پیمانکاران حوزه راه این اداره کل از مرز ۱۰۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است اما متعهد هستیم با وجود بدهی بالا، موضوع تکمیل شبکه بزرگراهی استان را به پایان برسانیم.

مدیر کل راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان گفت: توسعه هر منطقه در گرو افزایش ارتباطات با کشورهای همسایه و گسترش مراودات مرزی است و باید بتوان از توان این بخش برای توسعه بخش اقتصادی و به تبع آن توسعه کشور استفاده کرد اما برای افزایش مراودات نیازمند بهبود زیرساخت‌های ارتباطی بویژه بزرگراه هستیم.

اکبری با اشاره به طرح عظیم نهضت ملی مسکن بر تعهد این اداره کل در تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن تاکید کرد./ انتهای خبر