میوه‌های گرمسیری در سیستان و بلوچستان توسعه و سطح زیر کشت باغات میوه های گرمسیری از ۹ هزار و یکصد هکتار به ۱۱ هزارو ۷۰۰ هکتار با تولید ۲۳۶ هزار تن در سال افزایش یافت.

پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیت های استان و با هدف ارتقای تولید میوه های گرمسیری، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی و بهره برداران منطقه، بیش از ۲۶۰۰ هکتار از باغات میوه‌های گرمسیری در سیستان و بلوچستان توسعه و سطح زیر کشت باغات میوه های گرمسیری از ۹ هزار و یکصد هکتار به ۱۱ هزارو ۷۰۰ هکتار با تولید ۲۳۶ هزار تن در سال افزایش یافت.
‌سید محمد رضا سید حسینی افزود: همچنین ۵ هزار هکتار نخلستان جدید در جنوب استان احداث و سطح زیر کشت نخیلات استان به ۷۰ هزار هکتار ارتقا یافت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر استان سیستان و بلوچستان دارای ۱۰۵ هکتار انواع محصولات باغی می باشد که ۸۳ هزار هکتار به میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری اختصاص دارد.
گفتنی است عمده نهال های مورد نیاز توسعه باغات استان در نهالستان های سیستان و بلوچستان تولید می گردد./ انتهای خبر