ارتقای ضریب خوداتکایی استان به تولید گوشت مرغ، از ابتدای سال جاری تاکنون با همت پرورش دهندگان مرغ ۲۱ میلیون و۹۳ هزارو ۴۰۹ قطعه جوجه ریزی در واحدهای صنعتی پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده و این یک رکورد بی سابقه در پرورش مرغ گوشتی در سیستان وبلوچستان محسوب می‌شود.

پایگاه خبری بامداد زاهدان ؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت:بمنظور ارتقای ضریب خوداتکایی استان به تولید گوشت مرغ، از ابتدای سال جاری تاکنون با همت پرورش دهندگان مرغ ۲۱ میلیون و۹۳ هزارو ۴۰۹ قطعه جوجه ریزی در واحدهای صنعتی پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده و این یک رکورد بی سابقه در پرورش مرغ گوشتی در سیستان وبلوچستان محسوب می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ سید محمد رضا سیدحسینی افزود:با این میزان جوجه ریزی افزون بر ۳۵هزار و ۸۶۰ تن گوشت مرغ در استان سیستان وبلوچستان تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.
وی با اشاره به استمرار جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان سیستان وبلوچستان گفت:میزان جوجه ریزی از ابتدای بهمن ماه سالجاری تاکنون نیز ۲میلیون و ۲۷۳ هزار و ۴۵۰ قطعه می باشد./انتهای خبر