پایگاه خبری – تحلیلی بامداد زاهدان؛  رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت از ابتدای فصل کشت پاییزه تاکنون بیش از ۳۰ هزار هکتار از گندمزارهای این استان به کشت این محصول استراتژیک اختصاص یافت. سید محمدرضا سیدحسینی با اشاره به اهمیت کشت قراردادی گفت: تاکنون حدود ۱۰ هزار هکتار از گندمزارهای سیستان […]

پایگاه خبری – تحلیلی بامداد زاهدان؛  رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت از ابتدای فصل کشت پاییزه تاکنون بیش از ۳۰ هزار هکتار از گندمزارهای این استان به کشت این محصول استراتژیک اختصاص یافت.
سید محمدرضا سیدحسینی با اشاره به اهمیت کشت قراردادی گفت: تاکنون حدود ۱۰ هزار هکتار از گندمزارهای سیستان وبلوچستان تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفته که نسبت به سطح تعهد این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی در رتبه دوم کشوری قرار گرفته ایم.
وی افزود: تاکنون فصل کشت ۴ هزار و دویست تن بذر گواهی شده، مادری و اصلاح شده در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
سید حسینی تصریح کرد: امسال با هدف افزایش عملکرد با تامین به موقع بذور گندم اصلاح شده با مشارکت کشاورزان ضریب نفوذ بذور به ۵۰ درصد رسید./ انتهای خبر