سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از جریمه بیش از 24 میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد زاهدان، منصور انصاری گفت: پرونده قاچاق سوخت به مقدار ۱۷ هزار لیتر نفتگاز به ارزش هفت میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان ایرانشهر رسیدگی شد.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط بشکه های حامل سوخت متهم را به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال معادل ۲ برابر ارزش سوخت محکوم کرد.
انصاری گفت: با توجه به اینکه ارزش عرفی خودرو بیش از ارزش سوخت کشف شده است هفت میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال برای خودرو حامل سوخت و در مجموع متهم به پرداخت۲۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: پلیس آگاهی ایرانشهر در محور ریگان-بزمان از یک دستگاه خودرو کشنده ۹۹ بشکه ۲۲۰ لیتری حاوی نفتگاز را به ظن قاچاق کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

انتهای خبر /