به گزارش پایگاه خبری بامداد زاهدان، مدیر جهادکشاورزی زهک اظهارداشت:طی یکسال گذشته علیرغم تداوم خشکسالی و کمبود شدید منابع آبی ، توسعه کشت های گلخانه ای درسطح شهرستان با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی از ۵۰ هکتار فراتر رفته است.

حبیب رستمی افزود با وجود تقلیل کمی و کیفی منابع آبی سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای شهرستان رشد چشمگیری داشته و فرصت های جدید شغلی برای مردم منطقه فراهم کرده است.
وی تصریح کرد در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ پروانه تاسیس گلخانه کوچک مقیاس به مساحت ۳۸ هکتار صادر گردیده که از این تعداد قریب به ۳۰۰ واحد به مساحت ۹ هکتار احداث و درحال حاضر فعال و به تولید رسیده اند.
رستمی گفت در حال حاضر تعداد ۷۴۴ واحد گلخانه صنعتی و کوچک مقیاس در شهرستان زهک مشغول تولید میباشند وبا توجه با استقبال کشاورزان، توسعه کشت های گلخانه ای با سرعت ادامه دارد.

انتهای خبر /