سرپرست مرکز بهداشت شهرستان مرزی ساحلی دشتیاری گفت: یک نوع از تب دانگ در شهر نگور مرکز شهرستان دشتیاری شناسایی شده است و بیمار تحت مراقبت است.

به گزارش پایگاه خبری بامداد زاهدان،دکتر دانیال رئیسی اظهار کرد: باتوجه به هم مرز بودن شهرستان دشتیاری با کشور پاکستان و به تبع آن نزدیک بودن به شهر پر جمعیت پاکستان، یعنی کراچی، ماموریت همکاران در پایانه مرزی ریمدان بیشتر شده است؛ یک پایگاه ثابت در پایانه مرزی ریمدان مستقر و عملیات سم پاشی در مناطق مختلف شهرستان دشتیاری نیز آغاز شده و همچنان این عملیات به قوت خود ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: بیشتر جمعیت شهرستان مرزی ساحلی دشتیاری در روستاها متمرکز است و تیم های پایش روزانه جهت کنترل بیماری از جمله تب دانگ در مناطق مختلف نظارت دارند.

وی گفت: یک نوع از تب دانگ در شهر نگور مرکز شهرستان دشتیاری شناسایی شده است و بیمار تحت مراقبت است؛ امیدواریم شهروندان عزیز موارد بهداشتی را حتما رعایت کنند.

رئیسی در پایان گفت: آب های راکد کوچک از جمله آب گلدان ها، آب کولر محیطی مناسب برای رشد و تخم گذاری پشه آئدس است و می تواند در مدت زمان بسیار کوتاه افراد زیادی را مبتلا کند.

انتهای خبر /