با محوریت مدیریت مصرف در شرایط ناترازی تولید و مصرف بنزین و بهینه سازی سوخت، جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی استان سیستان و بلوچستان امروز با حضور اعضا در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد زاهدان، چهارمین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی استان با رویکرد مدیریت مصرف سوخت و تمهیدات استفاده بهینه از سهمیه کارت سوخت اضطراری جایگاهها در سالن جلسات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان برگزار شد.

مدیر منطقه زاهدان معضل قاچاق سوخت را یکی از دغدغه های بزرگ مسئولان استان برشمرد و افزود: تفاوت بسیار زیاد قیمت بنزین عرضه شده با نرخ خرید و فروش غیر رسمی و قاچاق، باعث رونق قاچاق سوخت و جذابیت برای سوداگران و بسیاری از صاحبان کارت های سوخت شده و بر این اساس، افزایش بازدیدهای مشترک از مجاری عرضه و نیروگاه‌ها در دستور کار کارگروه قرار گرفت.

قربانعلی مردانی گفت: بدلیل ناترازی تولید و مصرف بنزین نیاز به مدیریت مصرف سوخت می‌باشد و در این زمینه وضعیت سهمیه و تعداد کارتهای سوخت اضطراری جایگاه‌ها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

انتهای خبر /