به گزارش پایگاه خبری بامداد زاهدان، حسین زاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیمروز گفت: شهید عجمیان یکی از فعالان گروه‌های جهادی بودن که امروزه دانش آموزان با سرلوحه قراردادن خوی و منش این شهید والا مقام در این گروه‌های جهادی شرکت کردند تا بتوانند خدمات شایسته‌ای در راه علمی دانش آموزان بردارند.
سرهنگ سارانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان نیمروز گفت: گروه جهادی شهید عجمیان متشکل از ۱۲ گروه است که قرار است تا پایان شهریور ماه ۱۱ مدرسه را زیبا سازی و ۵۲۰۰ مترمربع را رنگ آمیزی کنند.

سرهنگ اربابی فرمانده ناحیه بسیج سپاه قصرقند هم گفت: ۳۰ گروه جهادی تا پایان شهریور ۱۱ مدرسه این شهرستان را بهسازی، مرمت، رنگ آمیزی و تعمیر می‌کنند.
وی افزود شرکت در برنامه فرهنگی و ورزشی نیز از دیگر فعالیت‌های این گروه‌های جهادی در مدارس است.
محتشمی مدیر آموزش و پرورش قصرقند هم گفت: ۹۰ دانش و ۳۰ مدیر مدرسه درطرح شهید عجمیان در مدارس قصرقند فعالیت می‌کنند.

انتهای خبر /