بایگانی‌های آموزش و پرورش ، سیستان و بلوچستان، روز معلم - پایگاه خبری بامداد زاهدان
نقش بی بدیل رسانه ها در راستای تحقق روشنگری و توسعه مشارکت مردم در نظام آموزشی 10 اردیبهشت 1403
بروشکی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان:

نقش بی بدیل رسانه ها در راستای تحقق روشنگری و توسعه مشارکت مردم در نظام آموزشی

بروشکی در این نشست به تشریح اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته دستگاه تعلیم و تربیت از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون پرداخت و از سویی دیگر برنامه‌های پیش رو را نیز تبیین نمود.