بایگانی‌های آیین - پایگاه خبری بامداد زاهدان
برگزاری آئین فاخر «اذن عزا» در زاهدان 26 تیر 1402

برگزاری آئین فاخر «اذن عزا» در زاهدان

آئین فاخر «اذن عزا» در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان برگزار شد.