بایگانی‌های اداره پست - پایگاه خبری بامداد زاهدان
مدیرکل پست استان سیستان و بلوچستان : بانزدیک شدن اربعین حسینی اداره کل پست استان برای توزیع گذرنامه های زائرین اربعین آمادگی کامل دارد 24 مرداد 1402

مدیرکل پست استان سیستان و بلوچستان : بانزدیک شدن اربعین حسینی اداره کل پست استان برای توزیع گذرنامه های زائرین اربعین آمادگی کامل دارد

مدیر کل پست استان: خدمات شرکت ملی پست به زائرین اربعین حسینی در دو بخش توزیع گذرنامه و خدمات پستی انجام می شود.