بایگانی‌های سوئد - پایگاه خبری بامداد زاهدان
تاکید بر تقویت مناسبات ایران و سوئد 01 تیر 1402
در تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و سوئد مطرح شد

تاکید بر تقویت مناسبات ایران و سوئد

وزرای امور خارجه ایران و سوئد در خصوص آخرین وضعیت مناسبات دو جانبه گفتگو کردند.