بایگانی‌های سیبستان و بلوچستان، انتخابات ،ریاست جمهوری - پایگاه خبری بامداد زاهدان
 مردم حضور در انتخابات را به ساعات پایانی موکل نکنند 15 تیر 1403
معاون استاندار:

 مردم حضور در انتخابات را به ساعات پایانی موکل نکنند

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: از مردم شریف استان درخواست دارم؛ همانگونه که از ساعات نخستین آغاز فرآیند اخذ رای تاکنون حضور چشمگیری در پای صندوق‌های رای داشته اند، حضور در پای صندوق‌های رای را به ساعات پایانی موکل نکنند.