بایگانی‌های سیستان و بلوچستان،شهید، پاسداران هویت ملی ، - پایگاه خبری بامداد زاهدان
 به مناسبت چهارم اردیبهشت ماه ، سالگرد شهادت شهید دفاع از مرزهای هویت شهید والا مقام محمد رضا صیادی  04 اردیبهشت 1403
 پاسداران هویت ملی 

 به مناسبت چهارم اردیبهشت ماه ، سالگرد شهادت شهید دفاع از مرزهای هویت شهید والا مقام محمد رضا صیادی 

شهید محمد رضا صیادی متولد ۱۳۶۳ در شهرستان زاهدان بود ،که در اداره ثبت احوال شهرستان سرباز در راستای پاسداری و حراست از اسناد سجلی و هویت ایرانی مشغول به خدمت شد .