بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، استاندار، پیشرفت و توسعه - پایگاه خبری بامداد زاهدان
دستگاههای اجرایی استان؛ با جدیت برای پیشبرد اهداف توسعه ای سیستان و بلوچستان همکاری کنند 20 آذر 1402
استاندار:

دستگاههای اجرایی استان؛ با جدیت برای پیشبرد اهداف توسعه ای سیستان و بلوچستان همکاری کنند

استاندار، برای توسعه سیستان و بلوچستان ، سه «راهبرد اقتصادی» کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی شده است.