بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، برق منطقه ای - پایگاه خبری بامداد زاهدان
بهره‌برداری از خط فنوج – کتیج و پست سیار ۱۳۲/۲۰ کیلوولت کتیج 02 تیر 1403

بهره‌برداری از خط فنوج – کتیج و پست سیار ۱۳۲/۲۰ کیلوولت کتیج