بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، برق - پایگاه خبری بامداد زاهدان
بهره‌برداری از خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت تنگه سرحه_فنوج و پست ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت فنوج 02 تیر 1403
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان:

بهره‌برداری از خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت تنگه سرحه_فنوج و پست ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت فنوج