بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، تعاونی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 25 بهمن 1402
حرکت در مسیر توانمندسازی تعاونی های سیستان و بلوچستان با برگزاری ۱۴ هزار نفر ساعت آموزش

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

در راستای توانمند‌سازی‌ تعاونگران استان، بالغ بر ۱۴ هزار نفر ساعت آموزش عمومی و تخصصی برای جامعه مخاطب برگزار کرده است.