بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، تعزیرات حکومتی، سوحت - پایگاه خبری بامداد زاهدان
محکومیت فروشنده سوخت قاچاق در زاهدان 06 تیر 1403
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:

محکومیت فروشنده سوخت قاچاق در زاهدان

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از محکومیت 6 میلیارد ریالی فروشنده سوخت قاچاق در زاهدان خبر داد.