بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، جهادکشاورزی، برداشت پیاز - پایگاه خبری بامداد زاهدان
برداشت پیاز خارج از فصل ۷۰ هکتار از مزارع شهرستان فنوج 27 بهمن 1402
مدیر جهادکشاورزی فنوج:

برداشت پیاز خارج از فصل ۷۰ هکتار از مزارع شهرستان فنوج

امسال کشاورزان ۷۰ هکتار از مزارع در مناطق هفت دختران،سبیلان،جعفر ،بلفتان،دنگیشراتان رادر مهرماه به کشت پیاز اختصاص دادند