بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، جهاد کشاورزی،موکب شهدای - پایگاه خبری بامداد زاهدان
برپایی موکب شهدای سنگر سازان بي سنگر در محل سازمان جهادکشاورزی استان سیستان وبلوچستان 05 تیر 1403

برپایی موکب شهدای سنگر سازان بي سنگر در محل سازمان جهادکشاورزی استان سیستان وبلوچستان