بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، جهاد کشاورزی، خودکفایی در گندم - پایگاه خبری بامداد زاهدان
خودکفایی در تولید بذر گندم در اولویت کاری سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان 31 فروردین 1403
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان:

خودکفایی در تولید بذر گندم در اولویت کاری سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان:بر اساس برنامه ای که این معاونت تدوین نموده است،تا دو سال آینده با هدف ارتقای تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح، در تولید بذر گندم به خودکفایی رسیده و برنامه داریم نفوذ بذر اصلاح شده و گواهی شده را در گندمزارهای استان به میزان قابل ملاحظه ای ارتقاء دهیم.