بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، جهاد کشاورزی، زنان کارآمد - پایگاه خبری بامداد زاهدان
اجرای طرح زنان کارآمد، روستای سرآمد در استان سیستان وبلوچستان 26 اردیبهشت 1403
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی

اجرای طرح زنان کارآمد، روستای سرآمد در استان سیستان وبلوچستان

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی از اجرای طرح زنان کارآمد، روستای سرآمد برای نخستین بار در استان خبر داد .