بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، جهاد کشاورزی، مبارزه با آفات - پایگاه خبری بامداد زاهدان
مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی خرما در بیش از ۷۰۰ هکتار نخیلات شهرستان زاهدان 30 اردیبهشت 1403
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان

مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی خرما در بیش از ۷۰۰ هکتار نخیلات شهرستان زاهدان

بیش‌از ۷۰۰ هکتار نخیلات شهرستان زاهدان عملیات ردیابی، تله گذاری، شناسایی و تیمار درختان آلوده و مبارزه با آفت خطرناک سرخرطومی حنایی خرما انجام شده است.