بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، جهاد کشاورزی، پرورش مرغ گوشتی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
بهره برداری یک واحد مرغداری ۲۰ هزار قطعه ای در پارود شهرستان راسک 26 بهمن 1402
مدیر جهادکشاورزی شهرستان راسک:

بهره برداری یک واحد مرغداری ۲۰ هزار قطعه ای در پارود شهرستان راسک

افتتاح و بهره برداری یک واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی ۲۰ هزار قطعه ای در بخش پارود شهرستان راسک