بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، جهش تولید، مشارکت مردم - پایگاه خبری بامداد زاهدان
برگزاری چهارمین جلسه کارگروه تخصصی “جهش تولید با مشارکت مردم” 13 خرداد 1403

برگزاری چهارمین جلسه کارگروه تخصصی “جهش تولید با مشارکت مردم”

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی جهش تولید با مشارکت مردم با ۲ دستور کار ارائه برنامه عملیاتی جهش تولید در ۲ بخش کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.