بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، حمل و نقل جاده ای، مراکز معاینه فنی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
معاینه فنی بیش از ۷هزار و ۶۰۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل سنگین در سیستان و بلوچستان طی دوماهه نخست سالجاری 27 خرداد 1403
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای:

معاینه فنی بیش از ۷هزار و ۶۰۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل سنگین در سیستان و بلوچستان طی دوماهه نخست سالجاری