بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، خلاقیت ، استعداد، جوانان - پایگاه خبری بامداد زاهدان
لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان در توسعه شهری و روستایی 10 اردیبهشت 1403
استاندار سیستان و بلوچستان :

لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان در توسعه شهری و روستایی

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تفکر، استعداد و خلاقیت جوانان و نوجوانان می تواند موجب تحول مثبت در جامعه و در همه حوزه ها نیز اثرگذار باشد، لذا  بایستی از این توانایی‌ها در امر توسعه شهری و روستایی بهره گرفت.