بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، دامپزشکی، امنیت غذایی، - پایگاه خبری بامداد زاهدان
۲۰ هزار بازدید بهداشتی دامپزشکی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در استان سیستان و بلوچستان 25 بهمن 1402
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی:

۲۰ هزار بازدید بهداشتی دامپزشکی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در استان سیستان و بلوچستان

هدف دامپزشکی، امنیت غذایی و سلامت فرآورده‌های خام دامی سفره مردم است.