بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، دانشگاه،توسعه ،نقش محوری - پایگاه خبری بامداد زاهدان
دانشگاه در توسعه اقتصاد نقش محوری دارد 05 تیر 1403
استاندار:

دانشگاه در توسعه اقتصاد نقش محوری دارد

استاندار گفت: دانشگاه در توسعه اقتصاد رسالت و نقش محوری دارد و باید برای توسعه و رفع موانع در حوزه اقتصاد ورود کند.