بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، دولت سیزدهم، پیشرفت و توسعه مسکن و راه - پایگاه خبری بامداد زاهدان
 احداث بزرگراه‌ها در سیستان و بلوچستان باید با قوت ادامه پیدا کند 25 خرداد 1403
استاندار سیستان و بلوچستان:

 احداث بزرگراه‌ها در سیستان و بلوچستان باید با قوت ادامه پیدا کند

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بخش مسکن و راه دو اولویت‌های مهم دولت سیزدهم در استان محسوب می‌شوند زیرا توجه به این حوزه ها از اهمیت ویژه‌ای برای تحقق توسعه پایدار برخوردار است بنابراین احداث بزرگراه ها در استان بایستی با قوت ادامه یابد.