بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، راه و شهرسازی، راه روستایی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
احداث بیش از ۳۴۰ کیلومتر بزرگراه در استان سیستان و بلوچستان در دولت سیزدهم 11 خرداد 1403
وزیر راه و شهرسازی در استان مطرح کرد سیستان و بلوچستان:

احداث بیش از ۳۴۰ کیلومتر بزرگراه در استان سیستان و بلوچستان در دولت سیزدهم

وزیر راه و شهرسازی از احداث بیش از ۳۴۰ کیلومتر عملیات بزرگراهی و ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی در استان سیستان و بلوچستان از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در این استان خبر داد.