بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، راه و شهرسازی، سند تک برگ، - پایگاه خبری بامداد زاهدان
سند تک برگی تمامی اراضی دولتی شهرستان تفتان اخذ شد 24 اردیبهشت 1403
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تفتان:

سند تک برگی تمامی اراضی دولتی شهرستان تفتان اخذ شد

رئیس  اداره راه و شهرسازی شهرستان تفتان گفت: سند تک برگی تمامی اراضی دولتی این شهرستان به نام دولت اخذ شد.