بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، راه و شهرسازی، مسکن - پایگاه خبری بامداد زاهدان
موجران سیستانی و بلوچستانی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند 30 اردیبهشت 1403
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی

موجران سیستانی و بلوچستانی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گفت: موجر‌ان استان باید قرارداد اجاره را در سامانه ثبت معاملات املاک و یا سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کند.