بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، راه و شهرسازی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
اختصاص حدود هزار تن قیر رایگان جهت آسفالت معابر مورد هدف بازآفرینی شهری زاهدان 29 بهمن 1402
رییس ستاد بازآفرینی شهری اداره کل راه وشهرسازی استان

اختصاص حدود هزار تن قیر رایگان جهت آسفالت معابر مورد هدف بازآفرینی شهری زاهدان

۹۴۷ تن قیر رایگان از سال گذشته تاکنون به شهرداری زاهدان بمنظور آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی شهری این شهر اختصاص یافت.