بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، زهک، نان و نانوایی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
 نانوایی هایی که نان بی کیفیت تحویل مردم می دهند جریمه و در صورت تکرار سلب امتیاز خواهند شد 05 تیر 1403
فرماندار زهک:

 نانوایی هایی که نان بی کیفیت تحویل مردم می دهند جریمه و در صورت تکرار سلب امتیاز خواهند شد