بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، شهرک صنعتی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
بهره برداری از ۱۰۱ واحد صنعتی در سال ۱۴۰۲ در شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان 13 خرداد 1403
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی:

بهره برداری از ۱۰۱ واحد صنعتی در سال ۱۴۰۲ در شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان

101واحد صنعتی در سال 1402 در سطح شهرک ها ی صنعتی استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید