بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، عرضه آرد، بازدید - پایگاه خبری بامداد زاهدان
کشف عرضه خارج از شبکه ۲۰ تن آرد حمایتی در شهرستان کنارک 29 بهمن 1402

کشف عرضه خارج از شبکه ۲۰ تن آرد حمایتی در شهرستان کنارک

بازدیدهای میدانی مستمر وهدفمند از نانوایی های سطح شهرستان کنارک منجر به کشف عرضه خارج از شبکه ۲۰ تن آرد حمایتی گردید.