بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، عمل جراحی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
جراحی نادر و موفقیت آمیز بر روی یک نوزاد در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان 08 خرداد 1403
رئیس بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان:

جراحی نادر و موفقیت آمیز بر روی یک نوزاد در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

جراحی نادر و موفقیت آمیز بر روی یک نوزاد اهل گوهر کوه خاش در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان جراحی نادر با موفقیت انجام شد